Selecteer een pagina

Stichting Optochthal Baeker Pottentaote

SOBP

De stichting SOBP draagt zorg voor de exploitatie van de optochthal van de Baeker Pottentaote.
Doelstelling van de stichting om zo veel mogelijk Beekse wagenbouwers een carnavalswagen te laten bouwen tegen zo laag mogelijke kosten.  Voor meer informatie over het SOBP kunt u terecht op deze site.

Klik hier voor meer informatie!

Stichting Optochthal Baeker Pottentaote

SOBP

De stichting SOBP draagt zorg voor de exploitatie van de optochthal van de Baeker Pottentaote.
Doelstelling van de stichting om zo veel mogelijk Beekse wagenbouwers een carnavalswagen te laten bouwen tegen zo laag mogelijke kosten.  Voor meer informatie over het SOBP kunt u terecht op deze site.

Klik hier voor meer informatie!

Stichting Optochthal Baeker Pottentaote

SOBP

De stichting SOBP draagt zorg voor de exploitatie van de optochthal van de Baeker Pottentaote.
Doelstelling van de stichting om zo veel mogelijk Beekse wagenbouwers een carnavalswagen te laten bouwen tegen zo laag mogelijke kosten.  Voor meer informatie over het SOBP kunt u terecht op deze site.

Klik hier voor meer informatie!

Stichting Optochthal Baeker Pottentaote

SOBP

De stichting SOBP draagt zorg voor de exploitatie van de optochthal van de Baeker Pottentaote.
Doelstelling van de stichting om zo veel mogelijk Beekse wagenbouwers een carnavalswagen te laten bouwen tegen zo laag mogelijke kosten.  Voor meer informatie over het SOBP kunt u terecht op deze site.

Klik hier voor meer informatie!

Dagelijks bestuur

– Eric Lacroix (voorzitter)
– Wil Lacroix (secretaris)
– Jo Dabekausen (penningmeester)

Leden SOBP

 • Henk Lacroix.         (namens Halcomite)
 • Nic Delil                  (namens Halcomite)
 • Elmar Verpoort       (namens Baeker Pottentaote)
 • Frits Luijten            (namens Pottentaote Tribunaal)
 • Jorg Lacroix
 • Udo Zaunbrecher
 • Fred Visschers
 • Eric Voncken.

Halcomité

Het halcomité coördineert en regelt het dagelijkse reilen en zeilen in de optochthal:

 • Bas Souren
 • Jarno Busman
 • Michael Last
 • Elmar Verpoort
 • Henk Lacroix
 • Nic Delil

SOBP Historie

13Vroeger beschikten we in Beek over vele boerenschuren en bedrijfsloodsen waar buurten en vriendengroepen veelvuldig terecht konden voor het bouwen van een carnavalswagen. Door de jaren heen zijn deze boerenschuren en loodsen gaandeweg verdwenen en zijn de bouwlocaties voor een praalwagen nog zeer beperkt.
De Baeker Pottentaote zagen deze veranderingen met argusogen aan en hadden een vooruitziende blik. Onder de bezielende leiding van Vorst Pierre Smeets is er een hal gekomen waar de praalwagens gebouwd konden worden. De eerste optochthal is geplaatst op het voormalige sporterrein ‘Proosdijveld’. Deze hal, de Vorst Pierre Smeetshal zullen vele van u zich nog herinneren als de “groene booghal”.
Toen in 1992 de uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein vorm begonnen te krijgen moest de optochthal wijken.

De Baeker Pottentaote hadden een groot dilemma aangezien de groene booghal niet verplaatst kon worden en een nieuwe hal niet zo makkelijk voorhanden was. De Pottentaote gingen echter niet bij de pakken neerzitten en onder leiding van Jean Gelissen en Balt Debeij is men van start gegaan om een nieuwe optochthal te realiseren. Deze realisatie betrof niet alleen de bouw van de optochthal, maar ook het 24werven van financiële middelen. Veel Beekenaren en bedrijven waren bereid om een ‘obligatie’ te kopen of droegen op een andere wijze hun steentje bij.

In 1996 is men van start gegaan met de bouw van de nieuwe optochthal op een stuk grond aan de dr. Schaepmanlaan welke met vele vrijwilligers onder leiding van Jan Delahaye is gebouwd. In 1996 werden de eerste wagens al gebouwd in de nieuwe hal die in mei 1998 officieel geopend is. Een hal waar veel vastelaosesverenigingen in Limburg jaloers op zijn!

Anno 2009 had de optochthal van de Baeker Pottentaote had te kampen met achterstallig onderhoud, het dak lekte als een zeef en de stroomvoorziening was niet optimaal. De toekomst voor de Baeker optochten kwam hiermee in het gedrang. Een paar bezorgde wagenbouwers staken de koppen bij elkaar en richten met ondersteuning van enkele vastelaovesvrienden het SOBP op.

Diverse renovatieplannen werden er onderzocht en uiteindelijk is er een kostenberaming tot stand gekomen voor het renoveren van de optochthal. Het renoveren kosten veel geld ;geld dat niet voorhanden was. Met het organiseren van activiteiten zoals het Septemberfeest, openlucht brunch, Grote clubactie, Gala van de Buut werd een basis gelegd. Bedrijven werden benaderd en door het enthousiasme en bevlogenheid van het SOBP waren veel bedrijven een steentje bij te dragen!

Fase 1

De renovatie van het dak en de elektra verliep zeer voorspoedig, waar op voorhand een planning was om het dak in twee weken te vernieuwen was het hele dak in 3 dagen vervangen, een geweldige prestatie mede dankzij de inzet vele vrijwilligers. De verlichting werd volledig vernieuwd en overal kwamen nieuwe stopcontacten zodat de wagenbouwers veilig konden werken.
In september was de oplevering van de fase 1 een feit..

Dagelijks bestuur
Balt Debey, Voorzitter én grondlegger van de Optochthal
Eric Lacroix, Penningmeester
Wil Lacroix Secretaris

Leden
Hub Lacroix  (evenementen en subsidies)
Jo Dabekausen  (evenementen )
Henk Lacroix (evenementen en bouwploeg)
Nic Delil  (evenementen , PR, bouwploeg)
Jorg Lacroix  (evenementen en bouwploeg)
Fred Visschers  (Calculator, Planner, hoofd uitvoerder)
Stan Keulers (evenementen )
Eric Voncken (evenementen, Pottentaote)

Nadat fase 1 voltooid was is de samenstelling van het SOBP verandert, Balt Debey, Hub Lacroix en Stan Keulers geven aan hun “taak” te hebben voltooid en geven te kunnen te stoppen met hun werk.  Hiervoor is het SOBP hen meer dan erktenlijk!

Fase 2

Na het succesvol voltooien van de eerste fase kwam er onder de wagenbouwers en het SOBP het idee naar voren om de ruimte naast de optocthal te overkappen, zodat de overlast voor de buurtbewoners wordt verminderd en er meer bouwruimte ontstaat. Hiermee kan de wachtlijst van met name jeugdige groepen worden verminderd en kunnen nog meer wagenbouwers terecht in de optochthal.
De plannen worden voorzichtig ontwikkeld en besproken met de gemeente Beek, nadat de plannen bekend zijn en de kosten inzichtelijk wordt er groen licht gegeven voor de bouw van Fase 2. De realisatie van fase 2 gebeurd mede door de gemeente toegekende subsidie.

Na het voltooien van Fase 1 en Fase 2 is de optochthal weer 100% up to date en kunnen we wagenbouwers volop bouwen in de optochthal. Het SOBP zal zich de komende jaren blijven inzetten om de exploitatie van de optochthal te realiseren en geld te reserveren voor toekomstig onderhoud. Om dit te realiseren zal het SOBP evenementen als het Gala van de Buut blijven organiseren en wellicht andere activiteiten worden ontplooit! Zodat de toekomst van de Beekse vastelaovend gewaarborgd blijft!

Dagelijks bestuur
Eric Lacroix, Voorzitter
Jo Dabekausen,  Penningmeester
Wil Lacroix, Secretaris

Leden
Henk Lacroix,  afgevaardigde Halcomité
Nic Delil ,afgevaardigde Halcomité
Jorg Lacroix , Gala van de Buut en PR

Frits Luijten, vertegenwoordiger Pottentaote Tribunaal
Eric Voncken, vorst Pottentaot
Fred Visschers, onafhankelijk
Udo Zaunbrecher, onafhankelijk

BELEVENDBEEK

Buut